Főoldal

Tartalom

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

 

Adat leírása Adat Frissítés Megőrzés

1. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1 Kapcsolat, szervezet vezetők
1.1/I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név): Karolina Kórház-Rendelőintézet
2. Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.
3. Postacím: 9200 Mosonmagyaróvár, Pf.: 120.
4. Telefonszám: +36 96 574-600
5. Faxszám: +36 96 574-793
6. Központi elektronikus levélcím: igazgato@karolinakorhaz.hu
7. A honlap URL-je: http://www.karolinakorhaz.hu

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
1.1/II. Közzétételi egység: Szervezeti struktúra (szervezeti ábra) 20211221 A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
1.1/III. Közzétételi egység : A szervezet vezetői, a munkáltatói jogkör gyakorlójához tartozó szervezeti egység vezetők neve, beosztása, elérhetősége (telefon, fax, e-mail), bekövetkezett változások Vezető munkatársaink A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
1.2 A felügyelt költségvetési szervek
1.3 Gazdálkodó szervezetek
1.4 Közalapítványok
1.5 Lapok
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1.6/I. Közzétételi egység : Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv adataiban bekövetkezett változás (neve, székhelye, elérhetőségei, honlapjának címe)

Felügyeleti szerv, tulajdonos fenntartó: Országos Kórházi Főigazgatóság
Országos kórház -főigazgató: Jenei Zoltán
Elérhetőség: 
Országos Kórházi Főigazgatóság
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Levelezési cím: 1525 Budapest 114. Pf.: 32.
Tel: (+361) 356-1522
Fax: (+361) 375-7253
e-mail: okfo@okfo.gov.hu
honlap: https://okfo.gov.hu/

Nyugat-Dunántúli Területi Koordinációs Osztály
Győr, Czuczor Gergely u. 18-24. II. emelet
Halász Sándorné
mb. osztályvezető

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
1.7 Költségvetési szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2/I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Adatvédelmi szabályzat 20210428
Adatvédelmi szabályzat 20170510 (Archív)
Adatvédelmi szabályzat 20200212 (Archív)
Alk. jogszabályok jegyzéke 20161231
Alaptevékenységek 20180101
Alapító okirat
Alapító okirat kiegészítése
Alapító okirat módosítása
SzMSz
Panaszok és bejelentések kezelése

Archívum:
SzMSz_20160602
SzMSz_20190226

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2/II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok   A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2/III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások (Díjfizetési szabályzat aktuális szövege, Alapító okiratban szereplő alaptevékenységek listája)

Alaptevékenységek 20180101
Térítési díjak 20220524

Archívum:
Térítési díjak 20170202

Térítési díjak 20180215

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2/IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai (Adatbázisok, adatok fajtái ) Adatbázisok 20170725 A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2/IX. Közzétételi egység: hirdetmények   Folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával
2/VIII. Közzétételi egység: Pályázatok (Kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk) Pályázatok Folyamatos Az előző állapot 1 évig archívumban tartása

2/X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

     
2/X/1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közérdekű adatigénylés

2017.01.01

Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2/X/2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Igazgatói titkárság Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2/X/3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Karolina Kórház-Rendelőintézet
9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.
Telefonszám: +36 96 574-600
TeleFaxszám: +36 96 574-793
igazgato@karolinakorhaz.hu

Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2/X/4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Dr. Suba Ferenc Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2/X/5. A közérdekű adatokkkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2018 2019 2020 2021 2022

Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2/X/6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek   Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2/X/7. A közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél   Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartása

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1/I. Közzétételi egység: Vizsgálatok ellenőrzések listája (Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, nyilvános megállapításai)   A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
3.1/II. Közzétételi egység: ÁSZ ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

ÁSZ jelentés 2018
ÁSZ intézkedési terv

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
3.1/III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Felhívás intézkedés megtételére
Ingatlan ellenőrzés
Szakmai ellenőrzési jegyzőkönyv
A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
3.1/IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény (VIR adatszolgáltatás AEEK-nek)

Telj. cél indikátor 2018 I. né
Telj. cél indikátor 2018 II. né
Telj. cél indikátor 2018 III. né
Telj. cél indikátor 2018 IV. né
Telj. cél indikátor 2019 I. né
Telj. cél indikátor 2019 II. né
Telj. cél indikátor 2019 III. né
Telj. cél indikátor 2019 IV. né
Telj. cél indikátor 2020 I. né
Telj. cél indikátor 2020 II. né
Telj. cél indikátor 2020 III. né
Telj. cél indikátor 2020 IV. né
Telj. cél indikátor 2021 I. né
Telj. cél indikátor 2021 II. né
Telj. cél indikátor 2021 III. né
Telj. cél indikátor 2021 IV. né
Telj. cél indikátor 2022 I. né

 

Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
3.1/V. Közzétételi egység: Működési statisztika (KSH statisztikák)

1019 EÜ létszámkim. 1. 2018
1019 EÜ létszámkim. 2. 2018
1019 EÜ létszámkim. 2. 2019
1019 EÜ létszámkim. 2. 2020
1019 EÜ létszámkim. 2. 2021
1799 jelentés Környezetv. ráf. 2018

1799 jelentés Környezetv. ráf. 2019
1799 jelentés Környezetv. ráf. 2020
1799 jelentés Környezetv. ráf. 2021
2237 Beruházási stat. 2018 I. né
2237 Beruházási stat. 2018 II. né
2237 Beruházási stat. 2018 III. né
2237 Beruházási stat. 2018 IV. né
2237 Beruházási stat. 2019 I. né
2237 Beruházási stat. 2019 II. né
2237 Beruházási stat. 2019 III. né
2237 Beruházási stat. 2019 IV. né
2237 Beruházási stat. 2020 I. né
2237 Beruházási stat. 2020 II. né
2237 Beruházási stat. 2020 III. né
2237 Beruházási stat. 2020 IV. né
2237 Beruházási stat. 2021 I. né
2237 Beruházási stat. 2021 II. né
2237 Beruházási stat. 2021 III. né
2237 Beruházási stat. 2021 IV. né
2237 Beruházási stat. 2022 I. né
2237 Beruházási stat. 2022 II. né
2237 Beruházási stat. 2022 III. né
2240 éves Beruházási stat. 2018
2240 éves Beruházási stat. 2019
2240 éves Beruházási stat. 2020
2240 éves Beruházási stat. 2021

Folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával
3.2 Költségvetések, beszámolók
3.2/I. Közzétételi egység: Éves (elemi) költségvetések

2013_kincstari_tervezes_1kor.pdf
2013_kincstari_tervezes_2kor.pdf
2014.pdf
2015.pdf
2016.pdf
2017.pdf
2018.pdf
2019_I.pdf
2019_II.pdf
2020_I.pdf
2020_II.pdf
2021.pdf
2022_II.pdf

A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
3.2/II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

2013.I.negyedev.pdf
2013.II.negyedev.pdf
2013.III.negyedev.pdf
2013.IV.negyedev_eves_elszamolas.pdf
2013.IV.negyedev_gyorsjelentes.pdf
2014.I.negyedev.pdf
2014.II.negyedev.pdf
2014.III.negyedev.pdf
2014.IV.negyedev_eves_elszamolas.pdf
2014.IV.negyedev_gyorsjelentes.pdf
2015.I.negyedev.pdf
2015.II.negyedev.pdf
2015.III.negyedev.pdf
2015.IV.negyedev_eves_elszamolas.pdf
2015.IV.negyedev_gyorsjelentes.pdf
2016.I.negyedev.pdf
2016.II.negyedev.pdf
2016.III.negyedev.pdf
2016.IV.negyedev_eves_elszamolas.pdf
2016.IV.negyedev_gyorsjelentes.pdf
2017.I.negyedev.pdf
2017.II.negyedev.pdf
2017.III.negyedev.pdf
2017.IV.negyedev_eves_elszamolas.pdf
2017.IV.negyedev_gyorsjelentes.pdf
2018.I.negyedev.pdf
2018.II.negyedev.pdf
2018.III.negyedev.pdf
2018.IV.negyedev.pdf
2019.I.negyedev.pdf
2019.II.negyedev.pdf
2019.III.negyedev.pdf
2019.IV.negyedev.pdf
2020.I.negyedev.pdf
2020.II.negyedev.pdf
2020.III.negyedev.pdf
2020.IV.negyedev.pdf
2022.I.negyedev.pdf
2022.II.negyedev.pdf

A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
3.2/III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtásáról készített beszámolók

2013.I.resz.pdf
2013.II.resz.pdf
2014.pdf
2015.pdf
2016.pdf
2017.pdf
2018.pdf
2019.pdf
2020.pdf
2021.pdf

A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
3.3 Költségvetések, beszámolók
3.3/I. Közzétételi egység: 1. A foglalkoztatottak létszáma, személyi juttatásaikra vonatkozó összesített adatok

2017.I.negyedev.pdf
2017.II.negyedev.pdf
2017.III.negyedev.pdf
2017.IV.negyedev.pdf
2018.I.negyedev.pdf
2018.II.negyedev.pdf
2018.III.negyedev.pdf
2018.IV.negyedev.pdf
2019.I.negyedev.pdf
2019.II.negyedev.pdf
2019.III.negyedev.pdf
2019.IV.negyedev.pdf
2020.I.negyedev.pdf
2020.II.negyedev.pdf
2020.III.negyedev.pdf
2020.IV.negyedev.pdf
2021.I.negyedev.pdf
2021.II.negyedev.pdf

Negyedévente Külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.3/I. Közzétételi egység: 2. A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Juttatások 2017.pdf
Juttatások 2018.pdf
Juttatások 2019.I.né.pdf
Juttatások 2019.II.né.pdf
Juttatások 2019.III.né.pdf
Juttatások 2019.IV.né.pdf
Juttatások 2020.I.né.pdf
Juttatások 2020.II.né.pdf
Juttatások 2020.III.né.pdf
Juttatások 2020.IV.né.pdf
Juttatások 2021.I.né.pdf
Juttatások 2021.II.né.pdf
Juttatások 2021.III.né.pdf
Juttatások 2021.IV.né.pdf
Juttatások 2022.I.né.pdf

Juttatások 2022.II.né.pdf

Negyedévente Külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.3/I. Közzétételi egység: 3. Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve   Negyedévente Külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.3/II. Támogatások Támogatások 2018-2019.pdf
Támogatások 2021.pdf
A döntés meghozatalát követő 60. napig  A közzétételt követő 5 évig 
3.3/III. Közzétételi egység: Szerződések (Az 5 millió forintot meghaladó szerződések)

20170725
20191212
20210929

A döntés meghozatalát követő 60. napig A közzétételt követő 5 évig
3.3/IV. Közzétételi egység: A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok   Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartása
3.3/V. Közzétételi egység: Nem alapfeladatai ellátására fordított kifizetések (Az 5 millió forintot meghaladó)   Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartása
3.3/VI. Közzétételi egység: EU által támogatott fejlesztések (leírása, azokra vonatkozó szerződések)

20170725
20191212
20201212

Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartása
3.3/VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2016 AEEK 20170725
2016 saját 20170725
2017 AEEK 20170725
2017 saját 20170725

2018-2019_20191220

2020 éves terv

2021 éves terv

Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartása

 

Információk