Főoldal

Tartalom

TAB

2022. 08. 03.

Kisegítő


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház 

 

pályázatot hirdet

Karolina Kórház-Rendelőintézet

kisegítő

munkakör betöltésére. 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Karolina Kórház - Rendelőintézetben és valamennyi telephelyén az udvarok, parkok, járdák tisztán tartása naponta, belül és kívül is. Parkosított területek gondozása, fűnyírás, sövényvágás, növények gondozása, gyomirtás. Kommunális szemét préselése. Télen hó eltakarítása. Kukák, szeméttárolók ürítése, fertőtlenítése. Konyhán kukák ürítése, fertőtlenítése naponta. Eseti szállítások: raktárból osztályokra, osztályokról bejelentés szerint. Szennyes textíliák gyűjtése, szállítása. Mosott ruha szállítása osztályokra, munkahelyekre a Mosodából. A munkaszerződés határozatlan időre szól, 3 hónap próbaidővel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

                        

Pályázati feltételek:

 • Általános iskola, 8 osztály

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz 
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul 
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik 

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magyar Olivér csoportvezető nyújt, a 06/96/574-770-es vagy a 96/574-772-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Karolina Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/1759-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: kisegítő

vagy

 • Elektronikus úton Magyar Olivér csoportvezető részére a magyaroliver@mail.karolinakorhaz.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • Karolina Kórház-Rendelőintézet honlapján: www.karolinakorhaz.hu - 2022. augusztus 8.
 • Közigállás honlapján: www.kozigallas.gov.hu - 2022. augusztus 8.
 • PAEOK honlapján: www.petz.gyor.hu - 2022. augusztus 8.

 
Információk