2018. 10. 03.

diplomás ápoló


Karolina Kórház-Rendelőintézet

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Karolina Kórház-Rendelőintézet 

diplomás ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Diplomás ápolói feladatok ellátása, a szakmai kompetenciának megfelelően. A kinevezés határozatlan időre szól, 4 hónapos próbaidővel. Intézményünk alábbi osztályaira keresünk ápolókat: Sürgősségi Betegellátó Osztály; Sebészeti Típusú Mátrix Egység; Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály; Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály; Belgyógyászati Összevont Osztály, Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály. A borítékon kérjük feltüntetni, hogy pályázatát mely osztály(ok)ra kívánja benyújtani.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, diplomás ápoló,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Végzettséget,képzettséget igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         MESZK tagság igazolása

•         Érvényes működési nyilvántartás igazolása

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak- a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

•         Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Herberger Árpádné ápolási igazgató nyújt, a 96/574-604 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Karolina Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MÜ/27-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: diplomás ápoló.

vagy

•         Elektronikus úton Herberger Árpádné ápolási igazgató részére a apolasiigazgato@karolinakorhaz.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Herberger Árpádné ápolási igazgató, Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Karolina Kórház-Rendelőintézet honlapján: www.karolinakorhaz.hu - 2018. október 3.

•         Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján - 2018. október 3.

•         Közigállás honlapján - 2018. október 3.

 

 

 
 

20181003

aneszteziológiai szakasszisztens
Részletek

2018. 10. 03.

Csecsemő és Gyerekgyógyászati Osztály ápoló
Részletek

2018. 10. 03.

ápoló
Részletek

2018. 10. 03.

Belgyógyászati Összevont Osztály szakorvos
Részletek

2018. 10. 03.

Csecsemő és Gyerekgyógyászati Osztály szakorvos
Részletek

2018. 10. 03.

diplomás ápoló
Részletek

2018. 10. 03.

ergoterapeuta
Részletek

2018. 10. 03.

Sürgősségi Betegellátó Osztály gipszmester
Részletek

2018. 10. 03.

Sürgősségi Betegellátó Osztály mentőtiszt
Részletek

2018. 10. 03.

Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály szakorvos
Részletek

2018. 10. 03.

Copyright © 2018. - Karolina Kórház-Rendelőintézet - All Rights Reserved
Designed and created | cYBERsILENCE2018 ®