Közérdekű adatok

 

Adat leírása Adat Frissítés Megőrzés

1. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1 Kapcsolat, szervezet vezetők
1.1/I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név): Karolina Kórház-Rendelőintézet
2. Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.
3. Postacím: 9200 Mosonmagyaróvár, Pf.: 120.
4. Telefonszám: +36 96 574-600
5. Faxszám: +36 96 574-793
6. Központi elektronikus levélcím: igazgato@karolinakorhaz.hu
7. A honlap URL-je: http://www.karolinakorhaz.hu

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
1.1/II. Közzétételi egység: Szervezeti struktúra (szervezeti ábra) 20170725 A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
1.1/III. Közzétételi egység : A szervezet vezetőiA munkáltatói jogkör gyakorlójához tartozó szervezeti egység vezetők neve, beosztása, elérhetősége (telefon, fax, e-mail), bekövetkezett változások LINK A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
1.2 A felügyelt költségvetési szervek
1.3 Gazdálkodó szervezetek
1.4 Közalapítványok
1.5 Lapok
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1.6/I. Közzétételi egység : Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv adataiban bekövetkezett változás (neve, székhelye, elérhetőségei, honlapjának címe) Felügyeleti szerv, tulajdonos fenntartó: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Főigazgató: Dr. Németh László
Elérhetőség: 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Levelezési cím: 1525 Budapest 114. Pf.: 32.
Tel: (+361) 356-1522
Fax: (+361) 375-7253
e-mail: aeek@aeek.hu
honlap: www.aeek.hu
A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
1.7 Költségvetési szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2/I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Adatvédelmi szabályzat 20170510
Alk. jogszabályok jegyzéke 20161231
Alaptevékenységek 20180101
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2/II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok   A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2/III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások (Díjfizetési szabályzat aktuális szövege, Alapító okiratban szereplő alaptevékenységek listája)

Alaptevékenységek 20180101
Térítési díjak 20170202

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2/IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai (Adatbázisok, adatok fajtái )  Adatbázisok 20170725 A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2/IX. Közzétételi egység: hirdetmények   Folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával
2/VIII. Közzétételi egység: Pályázatok (Kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk)  LINK Folyamatos Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2/X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése (Szabályzat teljes szövege amennyiben változik, közérdekű adatigénylésre vonatkozó statisztika negyedévente megkeresések száma, megválaszolt-, elutasított megkeresések száma))   Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartása

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1/I. Közzétételi egység: Vizsgálatok ellenőrzések listája (Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, nyilvános megállapításai)   A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
3.1/I. Közzétételi egység: Vizsgálatok ellenőrzések listája (Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, nyilvános megállapításai)   A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
3.1/II. Közzétételi egység: ÁSZ ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai   A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
3.1/III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai   A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
3.1/IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény (VIR adatszolgáltatás AEEK-nek)   Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
3.1/V. Közzétételi egység: Működési statisztika (KSH statisztikák)   Folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával
3.2 Költségvetések, beszámolók
3.2/I. Közzétételi egység: Éves (elemi) költségvetések  2017Q1_20170725 A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
3.2/II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók  2017Q1_20170725 A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
3.2/III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtásáról készített beszámolók  2017Q1_20170725 A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
3.3 Költségvetések, beszámolók
3.3/I. Közzétételi egység: 1. A foglalkoztatottak létszáma, személyi juttatásaikra vonatkozó összesített adatok   Negyedévente Külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.3/I. Közzétételi egység: 2. A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege   Negyedévente Külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.3/I. Közzétételi egység: 3. Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve   Negyedévente Külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.3/II. Támogatások   A döntés meghozatalát követő 60. napig  A közzétételt követő 5 évig 
3.3/III. Közzétételi egység: Szerződések (Az 5 millió forintot meghaladó szerződések)  20170725 A döntés meghozatalát követő 60. napig A közzétételt követő 5 évig
3.3/IV. Közzétételi egység: A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok   Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartása
3.3/V. Közzétételi egység: Nem alapfeladatai ellátására fordított kifizetések (Az 5 millió forintot meghaladó)   Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartása
3.3/VI. Közzétételi egység: EU által támogatott fejlesztések (leírása, azokra vonatkozó szerződések)  20170725 Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartása
3.3/VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2016 AEEK 20170725
2016 saját 20170725
2017 AEEK 20170725
2017 saját 20170725

Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartása

 

Copyright © 2018. - Karolina Kórház-Rendelőintézet - All Rights Reserved
Designed and created | cYBERsILENCE2018 ®