Főoldal

Tartalom

Ápolási osztály

Ápolási Osztály

 

Elhelyezkedés:

C épület I. emeletén található

Elérhetőség:

06 96 574-800  nővérpult

Osztály irányítása:

Ápolási és Krónikus osztályok osztályvezető főorvosa: Dr. Mihály Sándor

Főnővér: Vájlokné Ofenbeck Lívia

VÉSZHELYZET IDEJE ALATT AZ ÁGYSZÁM: 15

 

Tájékoztatás:

Az aktív kórházi ellátásra nem szoruló, családi gondozást átmenetileg nélkülözők intézményes ápolása.

Az osztályon való tartózkodás időtartama: a korábban megkötött szerződések lejártáig. A COVID-járványra való tekintettel új megállapodásokat kórházunk vezetősége nem engedélyez az ágyak Krónikus osztályos kihasználása végett.

A korábban megkötött megállapodásoknál az Ápolást kérő és a Hozzátartozó jelen okirat aláírásával tudomásul veszik, hogy a Kórház nem a szociális ellátórendszer körébe tartozó intézmény, a jelen megállapodás tárgyát képező, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 98. §-ában meghatározott ápolási szolgáltatást, mint egészségügyi szolgáltató nyújtja, Az Ápolást kérő és Hozzátartozója tudomásul veszi, hogy az ápolt a Kórházban  megállapodásban meghatározott ideig tartózkodhat.

A Hozzátartozó tudomásul veszi, hogy a Kórházi ápolás megszűnése után a gondozási kötelezettsége – a Ptk rokontartásra vonatkozó szabályozására is figyelemmel – visszaáll és tudomásul veszi, hogy a határozott idejű jogviszony megszűnésével az Ápolt további elhelyezéséről köteles gondoskodni, őt az intézményből a jogviszony megszűnése napján köteles az intézményből elvinni.

Információk