2018. 05. 03.

Központi Laboratórium laboratóriumi asszisztens / szakasszisztens


Karolina Kórház-Rendelőintézet

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Karolina Kórház-Rendelőintézet 
Központi Laboratórium

laboratóriumi asszisztens / szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Laboratóriumi asszisztensi/szakasszisztensi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, laboratóriumi asszisztens és/vagy E kategóriás laboratóriumi szakasszisztensi végzettség,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Végzettséget,képzettséget igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         MESZK tagság igazolása

•         Érvényes működési nyilvántartás igazolása

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak- a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

•         Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Újszászi Zsoltné nyújt, a 96/574-600 / 312-es mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Karolina Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/228-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: laboratóriumi asszisztens / szakasszisztens.

vagy

•         Elektronikus úton Dr. Bertalan István főigazgató főorvos részére a igazgato@karolinakorhaz.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Dr. Bertalan István főigazgató főorvos, Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Karolina Kórház-Rendelőintézet honlapján: www.karolinakorhaz.hu - 2018. május 4.

•         Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján - 2018. május 4.

•         Közigállás honlapján - 2018. május 4. 

 

 

 
 

20180503

Gyógyszertári asszisztens
Részletek

2018. 08. 08.

Gyógyszerész
Részletek

2018. 08. 08.

Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Osztály aneszteziológiai szakasszisztens

.

Részletek

2018. 05. 03.

ápoló

.

Részletek

2018. 05. 03.

Csecsemő és Gyerekgyógyászati Osztály ápoló

.

Részletek

2018. 05. 03.

Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály diplomás ápoló

.

Részletek

2018. 05. 03.

Belgyógyászati Összevont Osztály szakorvos

.

Részletek

2018. 05. 03.

Csecsemő és Gyerekgyógyászati Osztály szakorvos

.

Részletek

2018. 05. 03.

diplomás ápoló

.

Részletek

2018. 05. 03.

Csecsemő és Gyerekgyógyászati Osztály diplomás ápoló

.

Részletek

2018. 05. 03.

Copyright © 2018. - Karolina Kórház-Rendelőintézet - All Rights Reserved
Designed and created | cYBERsILENCE2018 ®