2018. 01. 21.

Munkaügyi Csoport munkaügyi ügyintéző


Karolina Kórház-Rendelőintézet

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Karolina Kórház-Rendelőintézet 
Munkaügyi Csoport

munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közalkalmazotti jogviszonyba tartozóan munkaügyi feladatok önálló ellátása. Kinevezések, átsorolások, jogviszony megszűntetések elkészítése. Bérfeladás, nem rendszeres bérek számfejtése. Kapcsolattartás és adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár illetékes szervezete felé. Éves szabadság megállapítása, szabadság nyilvántartása, távollétekkel kapcsolatos igazolások rögzítése és továbbítása a MÁK részére. A közalkalmazotti állományra vonatkozó adatok rögzítése. Bérgazdálkodáshoz és létszámkimutatáshoz szükséges táblázatok kezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, érettségi,

•         Büntetlen előéletű pályázók jelentkezését várjuk.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Középfokú képesítés, személyügyi ügyintéző és/vagy társadalombiztosítási ügyintéző és/vagy bérügyintéző és társadalombiztosítási ügyintéző ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz

•         Végzettséget,képzettséget igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak- a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

•         Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Markó Eszter nyújt, a 96/574-754 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Karolina Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/46-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton Markó Eszter részére a munkaugy@karolinakorhaz.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Markó Eszter csoportvezető, Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Karolina Kórház-Rendelőintézet honlapján: www.karolinakorhaz.hu - 2018. január 24.

•         Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján - 2018. január 24.

•         Közigállás honlapján - 2018. január 24.

 

 

 

20180121

Központi Irányítás titkárnő
Részletek

2018. 02. 21.

Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Osztály aneszteziológiai szakasszisztens
Részletek

2018. 01. 21.

ápoló
Részletek

2018. 01. 21.

Csecsemő és Gyerekgyógyászati Osztály ápoló
Részletek

2018. 01. 21.

Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály ápoló
Részletek

2018. 01. 21.

Belgyógyászati Összevont Osztály szakorvos
Részletek

2018. 01. 21.

betegszállító
Részletek

2018. 01. 21.

Csecsemő és Gyerekgyógyászati Osztály szakorvos
Részletek

2018. 01. 21.

diplomás ápoló
Részletek

2018. 01. 21.

Csecsemő és Gyerekgyógyászati Osztály diplomás ápoló
Részletek

2018. 01. 21.

Copyright © 2018. - Karolina Kórház-Rendelőintézet - All Rights Reserved
Designed and created | cYBERsILENCE2018 ®